Witamy na stronie Platform Startowych

skocz do treści
Dlaczego My?
Platforma startowa TechnoparkBiznesHub zjednoczyła siły i doświadczenie ośrodków innowacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, dużych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dzięki szerokiemu zasięgowi działania jesteśmy w stanie zapewnić jak najlepsze warunki młodym ludziom do przekształcania ich pomysłów w firmy typu startup, a także stymulowania współpracy świata nauki ze światem biznesu. Każdy z partnerów specjalizuje się w konkretnej branży, co pozwoli nam świadczyć rzetelne i profesjonalne usługi na rzecz startupów. Animatorem Platformy Startowej jest Kielecki Park Technologiczny. Partnerami, którzy świadczą usługi inkubacji dla firm typu startup wraz z KPT, są Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Centrum – Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny „Aeropolis” oraz Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Partnerem projektu są również Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które będą odpowiedzialne za promocje projektu.
Zakres usług podstawowych
Platforma startowa TechnoparkBiznesHub zapewnia doskonałe warunki do prowadzenia prac nad rozwojem pomysłu biznesowego. Oferujemy pomoc poprzez zapewnienie wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, usług specjalistycznych, mentoringu i coachingu. Pakiet usług podstawowych na jaki mogą liczyć pomysłodawcy zawiera: zapewnienie powierzchni odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany startup, organizację warsztatów z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe, usługi mentoringu, obsługę księgową, obsługę prawną, doradztwo podatkowe, podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Platformy jest współpraca z mentorami. Ich zadaniem jest inspirowanie, doradzanie a także dzielenie się doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Praca z mentorem służyć będzie podnoszeniu świadomości pomysłodawcy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z zasadą „nie wyważania otwartych drzwi” wiele problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy, zostało już rozwiązanych i wystarczy zastosować funkcjonujące w praktyce rozwiązania. Funkcje mentorów w ramach Platformy będą pełnić doświadczeni przedsiębiorcy, aniołowie biznesu, inwestorzy, a także osoby z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, którzy wprowadzali na rynek innowacyjne produkty. Mentorzy posiadają rozległą sieć kontaktów, co oznacza że mogą pomóc pozyskać pierwszych klientów lub partnerów biznesowych.
Zakres usług specjalistycznych
Prace nad rozwojem pomysłu, obejmują niezbędne działania mające na celu jego rozwój, tak, by mógł on być ostatecznie przygotowany w formie innowacyjnego produktu w postaci zweryfikowanego rynkowo MVP i przygotowanie na jego podstawie rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego, zwiększającego szanse na rynkowy sukces. Zakres usług specjalistycznych, powinien być dostosowany według potrzeb przedsiębiorstwa typu startup a także pod kątem rozwijanego pomysłu i przygotowania modelu biznesowego. Obszary tych usług mogą obejmować: wsparcie techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne oraz wzornicze (projektowanie, modyfikacje i utrzymanie efektywnych kosztowo praktycznych rozwiązań problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej); wsparcie w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu (ocena rynkowa produktu, stworzenie modelu biznesowego); wsparcie w zakresie analiz potrzeb klienta (badanie rynku, odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb, opracowywanie produktu oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji, reklama i informacja o produkcie); wsparcie w zakresie projektowania graficznego, tworzenia nazw i znaków firmowych, w tym wizualne kreowanie marki, tworzenie systemów identyfikacji oraz wspomagania sprzedaży. Usługi związane z pracami nad rozwojem pomysłu świadczone są w oparciu o umowę inkubacji, podpisaną pomiędzy Animatorem Platformy startowej, a pomysłodawcą. Nad sprawnym przebiegiem prac nad rozwojem pomysłu czuwać będą opiekunowie startupów.
Dodatkowe świadczenia
Dodatkowo startupy zakwalifikowane do etapu inkubacji, przejdą program akceleracji tak zwaną „Szkołę startupów”. To warsztaty podczas których będą poruszane między innymi zagadnienia jak: modele biznesowe, weryfikacja pomysłu, możliwości finansowania, komunikacja produktu, czy metodologie Lean Startup, Customer Development, Design Thinking. Platforma startowa TechnoparkBiznesHub zapewni nie tylko usługi podstawowe i specjalistyczne, dla najlepszych pomysłodawców, to także program wsparcia osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z biznesem. W ramach działań Platformy planujemy organizację spotkań networkingowych, animacyjnych, warsztatów, szkoleń i wiele, wiele innych. Już dziś zapraszamy do udziału w biznes mixerach, spotkaniach one to one, barcampach, kreatywnych piątkach oraz startupowych śniadaniach. Ważnym elementem wymienionych wydarzeń będą rozmowy i warsztaty z odnoszącymi sukces przedsiębiorcami i inwestorami zarówno z kraju jak i zagranicy. Zapraszamy także do udziału w Startup Weekend Kielce. Warsztaty te odbędą się po raz pierwszy w województwie świętokrzyskim (18-20 marca) w Kieleckim Parku Technologicznym. Startup Weekend to cykliczna, międzynarodowa impreza przeznaczona dla otwartych, kreatywnych oraz przedsiębiorczych ludzi. To 3-dniowe wydarzenie polega na skompletowaniu zespołu, który w ciągu kilkudziesięciu godzin, przygotuje fundamenty startupu, prototyp usługi, narzędzia, czy serwisu. Ideą jest wspólna praca zespołów, składających się ze specjalistów różnych dziedzin: programowania, marketingu oraz grafiki. Nad koncepcjami, pod okiem mentorów, pracują kilkuosobowe grupy entuzjastów, aby po 2 dniach intensywnej pracy, przedstawić przed publicznością gotowe rozwiązanie produktowe. Finalnie, projekty tworzone podczas Startup Weekendu, ocenia jury, w skład którego wchodzą zaproszeni goście czyli przedstawiciele biznesu, venture capital, Kieleckiego Parku Technologicznego.
Partnerzy
Kielecki Park Technologiczny, tworząc doskonałe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, nie zapomniał o budowie ekosystemu biznesowego. To właśnie dzięki współpracy Parku z samorządami, światem nauki oraz instytucjami okołobiznesowymi, powstał unikalny system wsparcia młodych ludzi. KPT oferuje pomoc na każdym etapie rozwoju przedsięwzięcia – od idei do ekspansji rynkowej. Wspólnie działamy, aby pomóc tym, którzy posiadają umiejętność przekształcenia wiedzy w nowe produkty i usługi.

Partnerami, którzy wraz z Liderem będą świadczyć usługi inkubacji, dla firm typu startup są: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Centrum – Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny „Aeropolis” oraz Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Partnerem odpowiedzialnym za promocję projektu w środowisku studenckim są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Ekosystem tworzą również uczelnie wyższe: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, które będą prowadzić szereg działań zachęcających młodych ludzi do przekształcania swoich pomysłów w firmy. Doświadczeniem i wsparciem biznesowym posłużą młodym przedsiębiorcom duże firmy, tj. Infover Sp. z o.o. spółka komandytowa – lider branży IT oraz VIVE Textile Recycling Sp. z o. o., zajmująca wiodącą pozycję rynkową w sektorze przetwarzania surowców wtórnych. Dużą grupą oferującą wparcie w postaci mentoringu dla przedsiębiorstw, doradztwa branżowego, badania potencjału rynkowego i zapewniania kapitału relacyjnego są instytucje otoczenia biznesu: Stowarzyszenie FutureHub Klaster ICT, którego misją jest budowa silnego ośrodka współpracy branży IT/ICT, FundingBox Accelerator Sp. z o.o. - platforma online, ułatwiająca startupom dostęp do finansowa-nia publicznego, Sieć Aniołów Biznesu PROSHARE Sp. z o.o. - elitarna grupa inwestorów prywatnych, mająca na celu wspólne inwestycje w ryzykowne projekty o bardzo wysokim potencjale wzrostu, Stowarzyszenie grupy Przedsiębiorców przemysłu lotniczego ,,Dolina Lotnicza”, zrzesza-jąca 150 innowacyjnych przedsiębiorstw i instytucji z sektora lotniczego, Regionalna Izba Gospodarcza ze Stalowej Woli, udzielająca przedsiębiorcom wsparcia doradczego, szkoleniowego oraz konsultacyjnego, Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej skupiająca przedsiębiorców z branży uzdrowiskowej oraz Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. oferujący wsparcie kapitałowe, merytoryczne, doradcze i biznesowe przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. Działania ekosystemu Plat-formy Startupowej będą wspierane także przez jednostki samorządu terytorialnego: są z nami Kielce, Rzeszów, Stalowa Wola i Kolbusza.
Zespół
Jednym z czynników mających kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu są zasoby ludzkie. Dlatego Animator i jego partnerzy postawili na rozwój kompetencji osobowych, które skutecznie pomogą wprowadzić biznes na szybką ścieżkę rozwoju. W zakresie kompetencyjnym, nasi pracownicy i współpracownicy świadczą usługi opierając się na polityce jakości, która zakłada świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie: szkoleń, doradztwa, inkubacji, akceleracji, dostarczania informacji, promocji idei przedsiębiorczości, innowacyjności oraz wsparcia biznesowego.

Oprócz kadry zarządzającej projektem, która będzie czuwała nad sprawną organizacją wszystkich działań zaplanowanych w projekcie oraz nad wysoką jakością usług świadczonych przez Platformę, młodych przedsiębiorców będą wspierać doświadczeni opiekunowie startupów. Ich zadaniem będzie przygotowanie szczegółowego programu inkubacji dla danego startupu, zapewnianie wszelkich usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa typu startup w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa pracującego nad rozwojem pomysłu, dokonywanie oceny postępu prac nad rozwijaniem pomysłu, według przyjętych list kontrolnych oraz sporządzenie końcowego raportu z prac przedsiębiorstwa typu startup. W celu podnoszenia świadomości pomysłodawcy w zakresie uwarunkowań prowadzenia własnej działalności gospodarczej młody przedsiębiorca będzie mógł skorzystać także z doświadczenia w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej mentorów i ekspertów branżowych, którzy będą służyć mu pomocą na każdym etapie prac nad pomysłem. Całość prac opieku-nów startupów będzie koordynował Animator działań platformy. Będzie on czuwał nad standar-dem wykonywanych usług przez platformę w zakresie inkubacji, nadzorował przygotowywanie i podpisywanie umów o inkubację z firmami typu startup oraz monitorował i koordynował proces naboru i inkubacji pomysłów. Osobą wspierającą proces poszukiwania młodych osób z ciekawymi pomy-słami, które będą chciały wejść do Platformy, będzie Łowca Startupów z ramienia Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, który na terenie całej Polski będzie zachęcał studentów do wzięcia udziału w projekcie.
Kontakt

Animator Platformy Startowej TechnoparkBiznesHub – Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
tel. 41 278 72 00
www.technopark.kielce.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis”
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. 17 773 68 43
www.rarr.rzeszow.pl
www.inkubator.rarr.rzeszow.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maciej Kryński
tel. (17) 86 76 228
Grzegorz Mazur
tel. (17) 8676 217
Agnieszka Florek
tel. (17) 77 36 843
Mateusz Klimczak
tel. (17) 85 04 299

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
www.itstw.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zobacz też
wróć do góry Menu mobilne
Strona korzysta z plików cookies i innych technologii Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.